Quy Trình – Kế Hoạch

Kế hoạch thuế và tài sản trước định cư

Xây dựng kế hoạch thuế và tài sản trước định cư sẽ giảm thiểu tối đa thuế phải đóng, giúp bạn tiết kiệm được hàng

Quy trình đầu tư EB-5 bạn cần biết

Chính vì thế việc thực hiện kế hoạch thuế và tài sản có thể nói là một bước rất quan trọng mà các nhà đầu

Chương trình định cư EB-5 và địa lý xác định

Nhà đầu tư không cần kinh doanh hoặc quản lý dự án để được duy trì quyền thường trú nhân. Regional Center có thể là