Tìm hiểu chi phí sống của 20 thành phố quen thuộc ở Mỹ

Quý nhà đầu tư tham khảo trước khi quyết định nơi đặt “ngôi nhà mới” của mình tại xứ cờ hoa.

Một trong những lợi ích tuyệt vời của Chương trình Đầu tư Định cư Mỹ theo diện EB5 đó là cho phép nhà đầu tư và gia đình được tự do lựa chọn nơi cư trú mà không phụ thuộc vào địa điểm của dự án.

Trong số những câu hỏi quen thuộc mà các tư vấn viên của Khai Phú Investments & Migration Agency nhận được, chúng tôi thấy rằng phần lớn vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm chính là chi phí sống cụ thể ở từng bang, đặc biệt là các bang có đông người Việt cư trú như Texas hay California. Thống kê bên dưới cho thấy mức chi phí trung bình của top 20 thành phố tại Mỹ và Khai Phú hy vọng đây sẽ là tài liệu để Quý nhà đầu tư tham khảo trước khi quyết định nơi đặt “ngôi nhà mới” của mình tại xứ cờ hoa.

20. Houston, Texas

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.608 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.051 USD
19. Cleveland, Ohio

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.900 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.075 USD
18. Dallas, Texas

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 61.150 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.096 USD
17. St. Louis, Missouri

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.100 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.258 USD
16. Atlanta, Georgia

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.888 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.324 USD
15. Charlotte, North Carolina

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 65.492 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.458 USD
14. Portland, Oregon

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 67.802 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.650 USD
13. Miami, Florida

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 68.503 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.709 USD
12. Sacramento, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 69.296 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.775 USD
11. Denver, Colorado

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.104 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.925 USD
10. Chicago, Illinois

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.995 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.000 USD
9. Seattle, Washington

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 72.274 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.023 USD
8. Los Angeles, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 73.887 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.157 USD
7. San Diego, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.425 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD
6. Baltimore, Maryland

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.427 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD
5. Philadelphia, Pennsylvania

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 76.393 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.366 USD
4. Boston, Massachusetts

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 85.793 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.149 USD
3. San Francisco, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 91.785 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.649 USD
2. New York, New York

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 98.722 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.227 USD
1. Washington, DC

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 106.493 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.874 USD

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *